Disease Surveillance
Advanced Search
Subscribe Email Alert
     Home |  For Authors |  For Reviewers |  For Readers |  About Journal |  Editorial Board |  Advertisement |  Subscription |  Contact Us |  Message |  Chinese Version
Office
Disease Surveillance
Quick Search Advanced Search
  Online Submission
  Manuscript Tracking
  Peer Review
  Editor Work
  Office Work
  Editor-in-chief

 
Journal
  Forthcoming Articles
  Current Issue
  Next Issue
  Hot Papers
  Archive
  Index by Author
  Advanced Search
  Archive By Volume
  Archive By Subject
  30 Most Read
  Most Downloaded
  Email Alert
  
Other journals
  Chinese Journal of Radiological Medicine and Protection
  Chinese Journal of Virology
  Journal of Hygiene Research
  Chinese Journal of Epidemiology
  BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Chinese Journal of Vaccines and Immunization
  Chinese Journal of AIDS & STD
  Chinese Journal of Health Education
  Chinese Journal of Food Hygiene
  Chinese Journal of Parasitology and Parasitic Diseases
  Chinese Journal of Experimental and Clinical Virology
  Chinese Medical Abstracts (Section Hygiene)
  Chinese Journal of Vector Biology and Control
  Foreign Medical Sciences(Section Hygiene)
  International Journal of Medical Parasitic Diseases
Disease Surveillance
2014, 29 Num.11
Online: 2014-11-20

★  Forum
★  Epidemic information
★  Risk Assessment
★  Haze Damage Research
★  Topic: Monitoring of Hand Foot and Mouth Disease
★  Communicable Disease Surveillance
★  Technology and Method
★  Public Health Emergency Monitoring
★  Clinical Examination
★  Case Analysis
★  Overseas Dynamic
 
Forum
0
CONTENTS IN BRIEF
2014  29 (11): 0-0 [Abstract] ( 0 ) [HTML 0KB] [PDF 470KB] ( 31 )
 
Epidemic information
845 Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
National data of class A, B and C communicable diseases in October 2014
2014  29 (11): 845-845 [Abstract] ( 0 ) [HTML 79KB] [PDF 793KB] ( 43 )
846 Public Health Emergency Center, China CDC
Summary of selected notifiable communicable diseases in China (October)
2014  29 (11): 846-847 [Abstract] ( 0 ) [HTML 76KB] [PDF 757KB] ( 43 )
 
Risk Assessment
848 CAO Yang, TU Wen-xiao, MU Di, WANG Li-jie, XIANG Ni-juan, HONG Zhi-heng, MENG Ling, JIN Lian-mei
Risk assessment of public health emergencies and communicable diseases concerned in China, November 2014
2014  29 (11): 848-851 [Abstract] ( 0 ) [HTML 274KB] [PDF 2744KB] ( 50 )
 
Haze Damage Research
852 CUI Liang-liang, LI Xin-wei, ZHANG Yang, ZHOU Jing-wen
Impact of dust haze on acute and severe respiratory symptoms in Jinan, Shandong, January 2013
2014  29 (11): 852-856 [Abstract] ( 0 ) [HTML 109KB] [PDF 1094KB] ( 35 )
 
Topic: Monitoring of Hand Foot and Mouth Disease
857 WANG Rong-hua, LI Qiong-fen, LIN Yan, QI Yan-bo, WU Zhi-wei, HAO Lin-hui, HUANG Tian
Epidemiology of hand foot and mouth disease and geographic distribution of the cases in Yunnan, 2008-2013
2014  29 (11): 857-861 [Abstract] ( 0 ) [HTML 540KB] [PDF 5399KB] ( 64 )
862 Dazhen, Cirendunzhu, Pengcuociren, SUN Xiao-dong, PAN Hao
Epidemiology of hand foot and mouth disease in Tibet, 2009-2013
2014  29 (11): 862-866 [Abstract] ( 0 ) [HTML 119KB] [PDF 1192KB] ( 45 )
867 ZHANG Jian-qun, LI Yong-dong, LUO Xue-hui, YUAN Shi-jie
Constituent of pathogens causing hand foot and mouth disease and genetic characteristics of Coxsackie virus A 16 in Yuyao, 2010-2012
2014  29 (11): 867-870 [Abstract] ( 0 ) [HTML 331KB] [PDF 3306KB] ( 52 )
871 TU Zhi-bin, LI Hui, LIU Ming-bin, HU Mao-hong, QI Jing-cheng, YANG Shu, TU Zheng-bo, WANG Bin, WU Jing-wen
Application of multiple seasonal autoregressive integrated moving average model in prediction of incidence of hand foot and mouth disease
2014  29 (11): 871-874 [Abstract] ( 0 ) [HTML 195KB] [PDF 1947KB] ( 58 )
 
Communicable Disease Surveillance
875 SUN Jun-ling, ZHANG Jing, KAN Biao, YAN Mei-ying, CHANG Zhao-rui
Key surveillance for typhoid/paratyphoid fever in China, 2012
2014  29 (11): 875-879 [Abstract] ( 0 ) [HTML 161KB] [PDF 1606KB] ( 53 )
880 LI Jian, XIAO Wen-jia, HU Jia-yu, WU Huan-yu, XUE Ying, PAN Hao, HE Yi
Bacteriological and virological surveillance for infectious diarrhea in Shanghai, May-December, 2012
2014  29 (11): 880-883 [Abstract] ( 0 ) [HTML 126KB] [PDF 1261KB] ( 54 )
884 HUANG Yue-si, SHI Jing-hong, LI Fang-cai, LI Xiao-dan, CHEN Dong, YUAN Dan, ZHU Lin, XIANG Xing-yu, GUO Jun-feng, SHU Yue-long
Detection of avian influenza virus in poultry raising farms around East Dongting Lake, China, 2011-2012
2014  29 (11): 884-887 [Abstract] ( 0 ) [HTML 130KB] [PDF 1300KB] ( 39 )
888 CHANG Yue, WENG Jian, ZHANG Zong-xiang, HU Ya-fei, LI Wei, JIN Yan
Surveillance for influenza in Taizhou, Zhejiang, 2010-2013
2014  29 (11): 888-892 [Abstract] ( 0 ) [HTML 222KB] [PDF 2215KB] ( 45 )
893 LI Gui-ying, SUN Yan-ming, HE Shu-fang
Sentinel surveillance for sex specific AIDS related risk behaviors in young students in Beijing, 2010-2013
2014  29 (11): 893-896 [Abstract] ( 0 ) [HTML 104KB] [PDF 1038KB] ( 47 )
897 XU Hong-lyu, BAO Wu-sheng, HE Jun, JIN Yun, DENG Ling-yan, SHI Xiao-yan, LIU Chun-bei, QIN Ling, JIA Man-hong, LU Lin
Sentinel surveillance for AIDS in men who have sex with men in Qujing, Yunnan,2010-2013
2014  29 (11): 897-900 [Abstract] ( 0 ) [HTML 105KB] [PDF 1050KB] ( 36 )
 
Technology and Method
901 GONG Lin, YUAN Min, CHEN Xia, YU Hui-lan, LU Jin-xing, LI Juan
Establishment of real-time PCR assay to detect resistance gene armA
2014  29 (11): 901-904 [Abstract] ( 0 ) [HTML 151KB] [PDF 1507KB] ( 38 )
905 SONG Xiu-ping, LIU Qi-yong, LI Dong-mei, SUN Ji-min, WU Fan, HUANG Ru-ting
Comparison of two methods in vitro test of drug susceptibility of Bartonella
2014  29 (11): 905-910 [Abstract] ( 0 ) [HTML 113KB] [PDF 1127KB] ( 37 )
 
Public Health Emergency Monitoring
911 HUANG Shu-qiong, ZHANG Peng, CAI Jing
Epidemiology of public health emergencies in Hubei province,2004-2013
2014  29 (11): 911-915 [Abstract] ( 0 ) [HTML 151KB] [PDF 1512KB] ( 50 )
 
Clinical Examination
916 YE Song-dao, SU Shi-hai, DING Zhi-yong
Detection of plasma IL-12p40 level in infants with Kawasaki disease and its significance
2014  29 (11): 916-919 [Abstract] ( 0 ) [HTML 106KB] [PDF 1057KB] ( 36 )
 
Case Analysis
920 LIU Xiao-qiang, GU Wen-peng, HUANG Da-feng, FAN Jian-hua, YANG Zu-shun, WEI Die-xin, LIU Hong, LI Yuan-yuan, ZHAO Shi-wen
Survey of a food poisoning outbreak caused by Salmonella typhimurium
2014  29 (11): 920-924 [Abstract] ( 0 ) [HTML 229KB] [PDF 2289KB] ( 43 )
 
Overseas Dynamic
925 Surveillance and information analysis group, Ebola Emergency Response, Chinese Center for Disease Control and Prevention
Epidemiology of Ebola virus disease outbreak in West Africa, 2013-2014
2014  29 (11): 925-928 [Abstract] ( 1 ) [HTML 215KB] [PDF 2148KB] ( 54 )
Disease Surveillance

About Disease Surveillance Journal
About Disease Surveillance Journal
More>>  
More>>   ISSN 1003-9961  CN 2928/R
CopyRight © 2008 Disease Surveillance
TEL 010-58900732 Email jbjc@icdc.cn
Support by Beijing Magtech Co.ltd support@magtech.com.cn